Wspólna, 6 Edycja Zdjęcie Do Postu Nr 2

Grupa regeneracyjna Wspólna: rusza rekrutacja do edycji wiosenno-letniej

Jako osoby aktywistyczne jesteśmy lub bywamy bardzo zmęczone, a na pewno potrzebujemy odpocząć, tym bardziej, im bardziej nagłe, pilne i jednoczesne są kryzysy, którym staramy się stawiać czoło. My, aktywistki/ci/_, które należymy do dyskryminowanych mniejszości bywamy zmęczone w szczególny sposób. Często intensywnie pracujemy swoją tożsamością mniejszościową wystawioną na ataki, wyrażamy sprzeciw, organizujemy siebie do działania i organizujemy sieci wsparcia.

Czasem mamy pretensje do samych siebie, że nie jesteśmy wystarczająco zaangażowane, odporni, obecne; że odpadamy, albo nie mamy już sił. A to nie my, lecz systemowe opresje wyczerpują nas walką: mizoginia, homofobia, ableizm, transfobia, rasizm, ksenofobia, klasizm i inne. Możemy sobie pomóc, trzymając się razem i podtrzymując siebie nawzajem.

Dla kogo?

Ta konkretna grupa jest przeznaczona dla osób aktywistycznych z całej Polski, które:

 • działają i / lub pracują w organizacjach antydyskryminacyjnych, kolektywach emancypacyjnych i grupach praw człowieka w Polsce
 • oraz jednocześnie same należą do dyskryminowanych mniejszości społecznych.

Jeśli jesteś np. aktywistką z niepełnosprawnością, działaczem gejem, działaczką Żydówką, aktywistą z niepełnosprawnością, trans-aktywistką, Czarnym aktywistą, lesbijką społeczniczką równościową, społecznikiem uchodźcą, feministyczną aktywistką, albo masz inne mniejszościowe tożsamości, które wystawiają Cię w tej Polsce na ataki w aktywizmie praw człowieka – może chcesz do nas dołączyć?

To jest grupa dla działaczek i działaczy równościowych, antydyskryminacyjnych o różnym stopniu doświadczenia. Zatem nie jesteś „za bardzo” lub „za mało” doświadczona lub niewystarczająco zmęczone, by dołączyć do tej grupy. Zawsze jest dobry czas, by zadbać o siebie w aktywizmie.

Mamy w RegenerAkcji szerokie rozumienie aktywizmu i tego, kim jest aktywist/_/ka: to i te osoby, które pracują zawodowo w równościowych organizacjach i instytucjach, jak i te, które działają w nich wolontariacko, a także te osoby, które działają poza organizacjami, w oddolnych grupach i kolektywach lub pracują samorzeczniczo.

Zapraszamy osoby z różnych grup mniejszościowych: będziemy pracować intersekcjonalnie, budować sieci rozumienia i wsparcia dla siebie nawzajem, czerpiąc z różnych i podobnych doświadczeń i mądrości, by dawać sobie wsparcie i szukać ulgi w przeciążeniu zaangażowaniem społecznym, stresem mniejszościowym, normą samopoświęcenia, ciągłą edukacją większościowych grup i uciszaniem.

UWAGA: Ta konkretna edycja nie jest przeznaczona dla osób sojuszniczych, które pracują na rzecz równości, ale same nie mają mniejszościowej tożsamości.

O czym i jak?

Zajmiemy się także tym, czym jest doświadczenie wypalenia aktywistycznego i wypalenia reprezentacją, praca tożsamością wystawioną na ataki (targeted identity), wyzysk epistemiczny, olimpiada opresji.

Pogłębimy rozumienie procesów rozrywających nasze grupy i społeczności, sprawdzimy, co to jest zmęczenie empatią, PTSC i jakie są systemowe przyczyny naszego przemęczania się w zaangażowaniu społecznym, jakie są korzenie self-care sięgające głębiej, niż w konsumpcjonizm.

Przyjrzymy się swoim przodkiniom i przodkom w zaangażowaniu i zmianie społecznej.

Będziemy robić sobie razem miejsce, gdzie można nie-działać, być wysłuchaną/nym, odpocząć z innymi bez zadania organizowania i działania, dzielić się, urefleksyjniać doświadczenia w mniejszościowym aktywizmie. Będziemy razem sięgać po różnorodne (emocjonalne, duchowe, społecznościowe i inne) wsparcie wspólnoty. Gdzie można zaprosić do odpoczywania także swoje ciała.

Tutaj troska o siebie i wspólnotowa troska o siebie nawzajem spotykają się z sobą, robiąc miejsce doświadczeniu wspierającej obecności i bycia widzianą.

Kto prowadzi?

Grupę poprowadzi Natalia Sarata, aktywistka, facylitatorka, edukatorka, feministka i lesbijka, założycielka inicjatywy RegenerAkcja, w aktywizmie równościowym od 2002 roku.

Będę wnosić swoją wiedzę, uważność, umiejętności i doświadczenie, by robić miejsce na Wasze doświadczenia, wrażliwość i wzajemne wsparcie.

Kiedy?

Będziemy wspólnie spotykać się co tydzień w czwartki wieczorem, przez kolejnych 10 tygodni (z wyjątkiem 3.06). Każde spotkanie potrwa od 18.00 do 21.00, z przerwą.

Terminy spotkań:

 1. 6.05,
 2. 13.05,
 3. 20.05,
 4. 27.05,
 5. 10.06,
 6. 17.06,
 7. 24.06,
 8. 1.07,
 9. 8.07,
 10. 15.07.

(nie spotykamy się 03.06 – dzień wolny od pracy).

Co warto wiedzieć?

Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona, w grupie udział weźmie max. 12 osób.

Spotkania będą odbywały się online, nie będą rejestrowane.

Udział w grupie jest bezpłatny.

Grupa jest wydarzeniem zamkniętym, tj. nie można do niej dołączyć w trakcie trwania.

Jak wskazują osoby biorące udział we wszystkich wcześniejszych sześciu edycjach, ta grupa to szansa praktykowania regularnej, systematycznej troski o siebie i doświadczania oraz dawania wspierającej obecności innym. Ważne jest też, byś w miarę możliwości wzięła/wziął/o udział w pełnym cyklu spotkań.

Jeśli wiesz, że nie weźmiesz udziału w więcej niż dwóch spotkaniach, prosimy o zgłoszenie kolejnym razem (planujemy także termin letni i jesienno-zimowy).

Udział w pierwszym spotkaniu jest niezbędny.

Ważne

Ta grupa nie jest grupą terapeutyczną, lecz grupą wsparcia. Jeśli szukasz wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, psychiatrycznego, w miarę możliwości możemy wesprzeć Cię w szukaniu go, niemniej sama grupa nie ma takiego założenia i nie będziemy pracować terapeutycznie.

Nie jest to także grupa, w której osoby chcące prowadzić takie grupy nauczą się, jak to robić. Jeśli szukasz tego typu kompetencji, w przyszłym roku zaproponujemy działania dla Ciebie.

Podkreślamy, że we Wspólnej mile widziane są trans-osoby aktywistyczne. Jeśli Twoja perspektywa na świat je wyklucza, to grupa nie będzie dla Ciebie bezpiecznym miejscem.

Jak się zgłosić?

Jeśli chcesz wziąć zgłosić chęć udziału w spotkaniach, wypełnij formularz zgłoszeniowy do piątku 30.04.2021 włącznie.

Formularz (zgłoszenia zamknięte)

Do 2.05 damy ci znać o zaproszeniu do grupy i poprosimy o potwierdzenie udziału lub poinformujemy o miejscu na liście rezerwowej.

Masz pytania?

Zastanawiasz się, czy Wspólna w ogóle lub ta jej edycja jest dla Ciebie? Chętnie odpowiem na pytania i wątpliwości: regenerakcja@gmail.com