Grupy wsparcia i warsztaty

Oferujemy unikalny model wzmacniania aktywistek i aktywistów emancypacyjnych:

Tutaj szczegóły naboru do 7. edycji grupy Wspólna: klik

Tutaj szczegóły naboru na warsztat regeneracyjny dla aktywistów/tek/x równościowych z mniejszości: klik

Grupy wsparcia i regeneracji z cyklu Wspólna

Grupy Wspólna to autorskie serie spotkań dla aktywistów i aktywistek, które chcą zadbać o siebie wspólnie z innymi osobami zaangażowanymi w działania społeczne. W RegenerAkcji zrealizowałyśmy od początku 2019 roku już 5 edycji grupy Wspólna, obecnie trwa 6 edycja (V-VII 2021), finansowana ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Grupy w wersji online służą aktywistkom i aktywistom z całej Polski, a Wspólna w wersji stacjonarnej odbywa się w Warszawie (poza pandemią).

W ramach projektu „Oddychaj” planujemy 3 edycje grupy Wspólna i 2-dniowe warsztaty regeneracyjno-sieciujące. Udział w nich jest nieodpłatny.

Między majem a lipcem 2021 trwały spotkania grupy pierwszej w projekcie (a szóstej w ogóle) edycji grupy. Obecnie prowadzimy nabór do 7. edycji, która potrwa od września do listopada. Jeśli pozwolą nam warunki pandemiczne, jesienią odbędzie się także stacjonarna edycja grupy (w Warszawie) i stacjonarne, 2-dniowe warsztaty sieciujące.

Warsztaty

Jeśli warunki pandemiczne pozwolą, zrealizujemy latem 2-dniowe weekendowe warsztaty stacjonarne dla aktywistek i aktywistów emancypacyjnych z mniejszości. Odbędą się one prawdopodobnie 4-5 września 2021. Chcemy spotkać Was na żywo w różnorodnym gronie, by przyglądać się możliwościom i wyzwaniom regeneracji w aktywizmie i konieczości zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem i traumatyzacją. Chcemy też budować sieci i koalicje pomiędzy ruchami działającymi na rzecz pojedynczych mniejszości, ponieważ więcej nas łączy niż dzieli, a funkcjonowanie jako aktywista / aktywistka z mniejszości społecznej jest często wyznaczone na podobej trajektorii wykluczeń i przeciążeń.

Informację o tym, czy warsztaty będą mogły się odbyć latem i stacjonarnie, podamy niedługo.

Update: REALIZUJEMY WARSZTATY! Stacjonarnie, w Warszawie 4-5.09.2021, tutaj szczegółowa informacja: klik

Jeśli jesteś zainteresowanx udziałem w kolejnych edycjach grupy lub warsztatach regeneracyjno-sieciujących, napisz do nas na regenerAkcja@gmail.com

6. edycja grupy Wspólna, maj-lipiec 2021, czwartki

Ta konkretna grupa jest przeznaczona dla osób aktywistycznych z całej Polski, które:

Jeśli jesteś np. aktywistką z niepełnosprawnością, działaczem gejem, działaczką Żydówką, aktywistą z niepełnosprawnością, trans-aktywistką, Czarnym aktywistą, lesbijką społeczniczką równościową, społecznikiem uchodźcą, feministyczną aktywistką, albo masz inne mniejszościowe tożsamości, które wystawiają Cię w tej Polsce na ataki w aktywizmie praw człowieka – może chcesz do nas dołączyć?

To jest grupa dla działaczek i działaczy równościowych, antydyskryminacyjnych o różnym stopniu doświadczenia. Zatem nie jesteś „za bardzo” lub „za mało” doświadczona lub niewystarczająco zmęczone, by dołączyć do tej grupy. Zawsze jest dobry czas, by zadbać o siebie w aktywizmie.

Zapraszamy osoby z różnych grup mniejszościowych: będziemy pracować intersekcjonalnie, budować sieci rozumienia i wsparcia dla siebie nawzajem, czerpiąc z różnych i podobnych doświadczeń i mądrości, by dawać sobie wsparcie i szukać ulgi w przeciążeniu zaangażowaniem społecznym, stresem mniejszościowym, normą samopoświęcenia, ciągłą edukacją większościowych grup i uciszaniem.

Mamy w RegenerAkcji szerokie rozumienie aktywizmu i tego, kim jest aktywist/_/ka: to i te osoby, które pracują zawodowo w równościowych organizacjach i instytucjach, jak i te, które działają w nich wolontariacko, a także te osoby, które działają poza organizacjami, w oddolnych grupach i kolektywach lub pracują samorzeczniczo.

O czym i jak?

Zajmiemy się także tym, czym jest doświadczenie wypalenia aktywistycznego i wypalenia reprezentacją, praca tożsamością wystawioną na ataki (targeted identity), wyzysk epistemiczny, olimpiada opresji. Pogłębimy rozumienie procesów rozrywających nasze grupy i społeczności, sprawdzimy, co to jest zmęczenie empatią, PTSC i jakie są systemowe przyczyny naszego przemęczania się w zaangażowaniu społecznym, jakie są korzenie self-care sięgające głębiej, niż w konsumpcjonizm.

Przyjrzymy się swoim przodkiniom i przodkom w zaangażowaniu i zmianie społecznej. Będziemy robić sobie razem miejsce, gdzie można nie-działać, być wysłuchaną/nym, odpocząć z innymi bez zadania organizowania i działania, dzielić się, urefleksyjniać doświadczenia w mniejszościowym aktywizmie. Będziemy razem sięgać po różnorodne (emocjonalne, duchowe, społecznościowe i inne) wsparcie wspólnoty. Gdzie można zaprosić do odpoczywania także swoje ciała. Tutaj troska o siebie i wspólnotowa troska o siebie nawzajem spotykają się z sobą, robiąc miejsce do doświadczania wspierającej obecności i bycia widzianą.

Kto prowadzi?

Grupę poprowadzi Natalia Sarata, aktywistka, facylitatorka, edukatorka, feministka i lesbijka, założycielka inicjatywy RegenerAkcja, w aktywizmie równościowym od 2002 roku. Będę wnosić swoją wiedzę, uważność, umiejętności i doświadczenie, by robić miejsce na Wasze doświadczenia, wrażliwość i wzajemne wsparcie.

Kiedy?

Będziemy wspólnie spotykać się co tydzień w czwartki wieczorem, przez kolejnych 10 tygodni (z wyjątkiem 3.06). Każde spotkanie potrwa od 18.00 do 21.00, z przerwą. Terminy spotkań: 1) 6.05, 2) 13.05, 3) 20.05, 4) 27.05, 5) 10.06, 6) 17.06, 7) 24.06, 1.07, 9) 8.07, 10) 15.07.

(nie spotykamy się 03.06 – dzień wolny od pracy).

Co warto wiedzieć?

Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona, w grupie udział weźmie max. 12 osób. Spotkania będą odbywały się online, nie będą rejestrowane. Udział w grupie jest bezpłatny.

Grupa jest wydarzeniem zamkniętym, tj. nie można do niej dołączyć w trakcie trwania. Jak wskazują osoby biorące udział we wszystkich wcześniejszych sześciu edycjach, ta grupa to szansa praktykowania regularnej, systematycznej troski o siebie i doświadczania oraz dawania wspierającej obecności innym. Ważne jest też, byś w miarę możliwości wzięła/wziął/o udział w pełnym cyklu spotkań. Jeśli wiesz, że nie weźmiesz udziału w więcej niż dwóch spotkaniach, prosimy o zgłoszenie kolejnym razem (planujemy także termin letni i jesienno-zimowy). Udział w pierwszym spotkaniu jest niezbędny.

Ważne

Ta grupa nie jest grupą terapeutyczną, lecz grupą wsparcia. Jeśli szukasz wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, psychiatrycznego, w miarę możliwości możemy wesprzeć Cię w szukaniu go, niemniej sama grupa nie ma takiego założenia i nie będziemy pracować terapeutycznie. Nie jest to także grupa, w której osoby chcące prowadzić takie grupy nauczą się, jak to robić. Jeśli szukasz tego typu kompetencji, w przyszłym roku zaproponujemy działania dla Ciebie. Podkreślamy, że we Wspólnej mile widziane są trans-osoby aktywistyczne. Jeśli Twoja perspektywa na świat je wyklucza, to grupa nie będzie dla Ciebie bezpiecznym miejscem.

Jak się zgłosić?

Jeśli chcesz wziąć zgłosić chęć udziału w spotkaniach, wypełnij formularz zgłoszeniowy do piątku 30.04.2021 włącznie.

Do 2.05 damy ci znać o zaproszeniu do grupy i poprosimy o potwierdzenie udziału lub poinformujemy o miejscu na liście rezerwowej.

Masz pytania?

Zastanawiasz się, czy Wspólna w ogóle lub ta jej edycja jest dla Ciebie? Chętnie odpowiemy na pytania i wątpliwości: regenerakcja@gmail.com