Pracuj W Regenerakcji

Ogłoszenie: Praca w RegenerAkcji (wpis gościnny)

KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY?

RegenerAkcja to pierwsza taka w organizacja w Polsce, która systemowo zajmuje się kwestiami przeciążenia i wypalenia aktywistycznego oraz kosztów zaangażowania społecznego. Wspieramy aktywistki i działaczy społecznych, kładąc akcent na zatrzymanie, regenerację i dobrostan. Pracujemy także z liderkami i liderami lokalnych społeczności, z osobami wspierającymi w swojej pracy ludzi w trudnym położeniu, z harcerzami i harcerkami, z bibliotekarkami, z nauczycielkami i nauczycielami, z aktywistami i aktywistkami klimatycznymi i działaczkami na rzecz praw zwierząt – z wszystkimi osobami, które w swojej pracy realizują ważne cele społecznej zmiany. Wspieramy nie tylko poszczególne osoby zaangażowane społecznie, ale także ich grupy, organizacje i kolektywy, które starają się wspólnie wprowadzać zmianę w codziennym życiu wspólnot i poszczególnych grup, teraz i na przyszłość.  Stacjonujemy w Warszawie, działamy z działaczkami i działaczami z całej Polski i w całej Polsce, stacjonarnie i online.

 

KOGO SZUKAMY?

Szukamy osoby na stanowisko koordynatorki/ra/x projektu „Z troską o równość”. To projekt wspierający organizacje równościowe i kolektywy działające na rzecz praw człowieka w zapobieganiu wypaleniu aktywistycznemu i w budowaniu regeneratywnej kultury współ-działania. Osoba go koordynująca będzie pracować w ścisłej współpracy z koordynatorką merytoryczną projektu (Natalią Saratą).

 

W JAKICH RAMACH?

Projekt jest realizowany w partnerstwie z pięcioma innymi podmiotami z Polski i zagranicy. Wystartował w kwietniu 2021 i potrwa do końca marca 2023. Chcemy, żeby nowa koordynator/ka projektu zaczęła pracę na początku października 2021 i była z nami do końca projektu. (Z dotychczasową koordynatorką żegnamy się w przyjaźni, udaje się do innych swoich zadań i zwalnia swoje stanowisko).

 

CZAS, WYMIAR i FORMUŁA WSPÓŁPRACY

Szukamy osoby, która będzie z nami pracować od 1 października 2021 do 31 marca 2023, w wymiarze ¾ etatu (30 godzin tygodniowo / 3,5 dnia w tygodniu / 5 godzin dziennie).

Proponujemy zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony lub umowę zlecenie, albo rozliczenie pracy w oparciu o fakturę – w zależności od twojej decyzji. Najpierw umówimy się na 3 miesiące okresu próbnego, a jeśli wszystko pójdzie dobrze, przedłużymy umowę do końca projektu.

Twoje wynagrodzenie będzie zależało od rodzaju umowy, którą wybierzesz: 3000 zł netto, jeśli zawrzemy umowę o pracę, minimum 3100 zł netto, jeśli wolisz umowę zlecenie,  albo wyższe, jeśli będziemy rozliczać się w oparciu o fakturę, (jednak nie więcej niż 5000 zł brutto, od którego samodzielnie płacisz podatek i składki ubezpieczeniowe).

Praca będzie wykonywana docelowo stacjonarnie w przyjaznej przestrzeni coworkingowej w Warszawie (Śródmieście), a w czasie obostrzeń pandemicznych zdalnie. Przestrzeń dostosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

Osoba koordynująca projekt „Z troską o równość” będzie zajmować się:

 • koordynowaniem realizacji działań w projekcie (konferencje, szkolenia, webinaria, publikacje, kursy i inne),
 • krótko- i długoterminowym zarządzaniem realizacją harmonogramu działań i budżetu oraz płynnością finansowania projektu,
 • przygotowywaniem i prowadzeniem dokumentacji formalnej, finansowej i merytorycznej projektu,
 • sprawozdawczością okresową i końcową projektu,
 • komunikacją celów i działań projektu do jego adresatek/tów i mediów – realizacją jego Planu Komunikacyjnego, z włączeniem strony internetowej projektu,
 • komunikacją z organizacjami i inicjatywami partnerskimi projektu, w tym logistyką tego kontaktu,
 • analizowaniem i przyjmowaniem dokumentacji dot. sprawozdawczości finansowej partnerów finansowych do fundacji jako liderki projektu,
 • współpracą z firmą księgową obsługującą projekt i z operatorem programu, w ramach którego projekt został dofinansowany,
 • aktualizowaniem wiedzy o wytycznych i wymaganiach Operatora Programu, uczestnictwem w organizowanych szkoleniach stacjonarnych lub / i online,
 • i innymi bieżącymi kwestiami organizacyjnymi projektu.

Działania te będą realizowane we współpracy z koordynatorką merytoryczną projektu i fundraiserką.

 

JAKIE TWOJE KOMPETENCJE SIĘ PRZYDADZĄ W TEJ PRACY?

 • masz doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów w organizacjach pozarządowych,
 • masz świetne zorientowanie w finansowych aspektach zarządzania projektami,
 • dobrze czujesz się w pracy z dokumentami finansowymi, np. fakturami, formularzami, raportami finansowymi z projektów, tabelami w excelu,
 • umiesz pracować z kalendarzem i organizować sobie pracę w krótkiej i długiej perspektywie,
 • umiesz pracować samodzielnie, ale też chętnie współpracujesz i widzisz powiązania między rolami i działaniami w projekcie,
 • sprawnie komunikujesz się z osobami, z którymi współpracujesz,
 • dobrze posługujesz się oprogramowaniem biurowym typu excel, word itp., jesteś wdrożonx lub chcesz się wdrożyć w pracę w systemie iOS,
 • swobodnie posługujesz się j. angielskim w komunikacji pisemnej i w rozmowie,
 • masz umiejętności komunikacyjne i facylitacyjne, które pomogą Ci w prowadzeniu spotkań partnerstwa krajowego i międzynarodowego oraz w dawaniu oraz przyjmowaniu informacji zwrotnej,
 • lubisz porządek w dokumentacji, excelach i zwracasz uwagę na detale,
 • świetnie się czujesz w organizowaniu i koordynowaniu pracy,
 • lubisz perspektywę na projekt z lotu ptaka i wiesz przy tym, że w zarządzaniu finansowym ważny jest czasem przysłowiowy 1 grosz,
 • bezpieczeństwo cyfrowe jest dla Ciebie bardzo ważne.

Fundacja RegenerAkcja jest organizacją, u której podstaw leżą takie wartości, jak szacunek dla różnorodności, godność, podmiotowość, współdziałanie, otwarta komunikacja i wzajemna troska w zespole. Działamy antywypaleniowo na zewnątrz, staramy się realizować zrównoważone zaangażowanie we współpracy z sobą nawzajem. Jeśli podzielasz te wartości, z radością zobaczymy Cię w naszym zespole.

Dodatkowo się ucieszymy, jeśli (nie są to niezbędne wymagania):

 • masz doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z programów „Obywatele w działaniu” i „Aktywni Obywatele” realizowanych ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • znasz podstawy prawne i finansowe funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce,
 • interesuje cię tematyka dostępności działań dla osób o alternatywnej sensoryce i motoryce,
 • interesujesz się prawami człowieka, sytuacją grup mniejszościowych w Polsce, feminizmem, edukacją antydyskryminacyjną, przeciwdziałaniem wypaleniu, wspieraniem dobrostanu w organizacjach pozarządowych.

 

CHCESZ SIĘ ZGŁOSIĆ?

 • Przyślij nam do [12 września] 20 września do końca dnia swoje CV oraz osobny dokument zgłoszeniowy (pdf), w którym napiszesz o Twoim doświadczeniu, które będzie przydatne w pracy na tym stanowisku (max 2 strony maszynopisu). Mejl do wysyłki: regenerAkcja@gmail.com, w tytule mejla napisz „Z troską – Rekrutacja”.
 • Jeśli ktoś może nam opowiedzieć o Twojej pracy, prosimy podaj kontakt telefoniczny i / lub mailowy do takiej osoby w CV i informację o tym, skąd zna Twoja pracę (nie jest to niezbędne, ale będzie pomocne).
 • Ważne: żebyśmy mogły brać Twoje CV pod uwagę w rekrutacji, napisz w nim na końcu klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym CV do celów przeprowadzenia rekrutacji. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Moje dane podaję dobrowolnie i wiem, że mogę mieć dostep do ich treści oraz je modyfikować”.
 • Prosimy o dokumenty w pdf-ach, bez grafik, zdjęć i dodatkowych ozdób (co najmniej jedna osoba, która będzie czytać te dokumenty, jest osobą wysoko wrażliwą).

 

JAKI JEST HARMONOGRAM REKRUTACJI?

 • Czekamy na Twoje CV i dokument zgłoszeniowy do 20 września 2021 do końca dnia.
 • Do 25 września wybrane osoby zaprosimy do wykonania zadania rekrutacyjnego w formule zdalnej, z terminem wykonania w ciągu kilku kolejnych dni.
 • Między 25 a 30 września zaprosimy wybrane osoby na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Do 2 października poinformujemy o końcowym wyniku rekrutacji i umówimy się na dokładny termin rozpoczęcia współpracy.

Więcej o RegenerAkcji: https://oddychaj.regenerakcja.pl/o-fundacji/ oraz www.facebook.com/regenerakcja