Janko Ferlic Zhj4ph3gryg Unsplash

Warsztat regeneracyjny dla aktywistek/tów równościowych, 4-5.09.2021, Warszawa

Fundacja RegenerAkcja zaprasza na weekendowy Warsztat regeneracyjny dla aktywistek/tów/x równościowych, który odbędzie się w dn. 4-5 września 2021 w Warszawie.

KIEDY?
4-5 września 2021 (sobota-niedziela), godz. 10.00-18.00.
Zgłoszenia do 30.08 do godz. 20.00, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie się (po uprzednim przeczytaniu tego ogłoszenia, to ważne).

CO WARTO WIEDZIEĆ?
Warsztat jest nieodpłatny, odbędzie się stacjonarnie, w Warszawie (Śródmieście), w miejscu dostosowanym do potrzeb osób na wózkach. Grupa będzie 16-osobowa.
Organizujemy obiady i przekąski (wegańskie) w trakcie warsztatu, refundujemy koszt dojazdu do i z Warszawy dla osób dojeżdżających, a jeśli potrzebujesz noclegu lub asysty jako osoba z niepełnosprawnością, także je zapewnimy (szczegóły poniżej).

DLACZEGO?
Dyskryminacja, przemoc, hejt, z którym spotykają się grupy społeczne, które w społeczeństwie pozostają w mniejszości, odbiera siły i męczy działaczki, aktywistów i osoby zaangażowane w równościową zmianę. Sama w sobie działalność społeczna jakże często dodaje też sprawczości i skrzydeł, a jednocześnie bywa mocno przeciążająca. Dodatkowo jako osoby z grup mniejszościowych pracujemy w aktywizmie tymi kawałkami siebie i swoimi historiami, które są i tak już wystawione na ataki, co często przeciąża dodatkowo. Dotyka nas wypalenie aktywistyczne, przeciążenie reprezentacją, aktywistyczna trauma, wtórny stres pourazowy, kiedy towarzyszymy innych w ich trudnych doświadczeniach i organizujemy sieci wsparcia. Często pojawia się wstyd, poczucie winy, zmęczenie i bezradność, że możemy „tylko” tyle. Czasem o tym nie da się porozmawiać we własnej grupie czy organizacji – mit bohaterstwa i dzielności, wyścig na zmęczenie jako symbol statusu aktywistycznego często stoi na przeszkodzie, by o siebie i siebie nawzajem zadbać w grupach i organizacjach.

O CZYM?
Chcesz się zatroszczyć o siebie w walce o równość? Chcesz dowiedzieć się, co to ten cały self-care, ten emancypacyjny? Co to wzajemne wsparcie / collective care? Co to wypalenie aktywistyczne, zmęczenie empatii, wypalenie reprezentacją, praca tożsamością – i dlaczego to wszystko może nas spotkać w równościowej pracy? Chcesz zająć się tym, jak robić równościową zmianę, która nie będzie kosztowała Cię wypalenia aktywistycznego? Chcesz spotkać się z osobami, które jak Ty działają aktywistycznie w ramach grup nieformalnych, kolektywów i organizacji pozarządowych w całej Polsce? Chcesz porozmawiać o tym, jak praca własną historią męczy i jak trudno jest nie startować w olimpiadzie opresji / grze w „kto ma gorzej”? Chcesz podoświadczać, jak to jest zatrzymać się i odpocząć w aktywizmie emancypacyjnym – i po co? Chcesz pogłębić rozumienie procesów rozrywających nasze grupy i społeczności? Chcesz podoświadczać regeneracji wspólnie z nimi i podzielić się tym, jak Ci jest w trosce o siebie i we wzajemnej trosce w grupach? Bądź z nami w RegenerAkcji, zapraszamy!

DLA KOGO?
Zapraszamy szczególnie działaczki feministyczne, edukatorki antydyskryminacyjne z mniejszości społecznych, queerowe osoby aktywistyczne, działaczki organizacji, inicjatyw, grup równościowych, które same identyfikujecie siebie jako osobę z grupy mniejszościowej. Jeśli jesteś np. aktywistką z niepełnosprawnością, autystyczną / nieneurotypową samorzeczniczką, działaczem gejem, działaczką Żydówką, aktywistą z niepełnosprawnością, trans-aktywistką, Czarną osobą aktywistyczną, lesbijką społeczniczką równościową, działaczem z mniejszości narodowej, społecznikiem uchodźcą, feministyczną aktywistką, albo masz inne mniejszościowe tożsamości, zapraszamy Cię szczególnie. W formularzu zgłoszeniowym pytamy o te tożsamości, ponieważ aktywistyczne osoby z mniejszości mają dla nas w tym projekcie szczególny priorytet.

Ważne: nie jesteś „za bardzo” lub „za mało” doświadczona lub niewystarczająco zmęczone, by wziąć udział w warsztacie. Swoją pracę równościową możesz wykonywać w ramach etatu albo wolontariacko, albo w ogóle nie w organizacji, bo indywidualnie, samorzeczniczo albo w kolektywie. Każde z tych doświadczeń jest dla nas bardzo ważne.

Mamy limit miejsc w grupie: grupa będzie 16-osobowa. Z jednej organizacji lub kolektywu może się zgłosić więcej niż jedna osoba. Jednocześnie będziemy dbać o to, by grupa w miarę możliwości była różnorodna pod kątem reprezentacji grup społecznych i różnorodności geograficznej.

Ze względu na ograniczenia programu grantowego, z którego finansujemy warsztat, jest on przeznaczony dla działaczek/czy/x mieszkających w Polsce i zaangażowanych w inicjatywy równościowe na terenie Polski.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
https://forms.gle/dmGvNA83y5eghQKMA

TERMIN ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 30.08.2021 do godz. 20.00. Zgłoszenie się nie oznacza automatycznie zakwalifikowania. O zakwalifikowaniu się na warsztat poinformujemy 31.08 do godz. 15.00 (poprosimy o pilne potwierdzenie udziału). W razie dużej liczby zgłoszeń przygotujemy też listę rezerwową.

DOSTĘPNOŚĆ
> Sala warsztatowa i budynek dostosowany jest do potrzeb osób o alternatywnej motoryce (winda, toaleta, wjazd do sali, przestrzenie warsztatowe dostosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózkach).
> Nie zapewniamy tłumaczenia na PJM ani inne języki. (Pracujemy nad innymi wydarzeniami dostępnymi dla osób posługujących się PJM i innymi językami niż polski foniczny).
> Jeśli potrzebujesz asysty jako osoba z niepełnosprawnością, daj nam o tym jak najpilniej znać w formularzu zgłoszeniowym.
> Warsztat jest bezpłatny.
> Zapewniamy zwrot kosztów przejazdu komunikacją publiczną do i z Warszawy lub koszt przejazdu własnym środkiem transportu do wysokości kosztu biletu komunikacji publicznej na analogicznej trasie (szczegóły rozliczenia podamy osobom zakwalifikowanym).
> Zapewniamy nocleg w Warszawie osobom, które go potrzebują, by wziąć udział w warsztacie (piątek-sobota-niedziela lub sobota-niedziela).
> Obiad i przekąski podczas obu dni warsztatowych będą w pełni wegańskie.
> Podkreślamy, że na warsztacie i we wszystkich działaniach RegenerAkcji mile widziane są transpłciowe i niebinarne osoby aktywistyczne. Jeśli Twoja perspektywa na świat je wyklucza, to warsztat nie będzie dla Ciebie komfortowym miejscem.

Jeśli czegoś potrzebujesz, aby wziąć udział w warsztacie, daj nam o tym znać w formularzu zgłoszeniowym, postaramy się odpowiedzieć na tę potrzebę.

KTO POPROWADZI?
Warsztat poprowadzi Natalia Sarata, aktywistka równościowa, feministyczna i LGBTQ+, socjolożka, od 2002 roku zaangażowana w aktywizm praw człowieka w Polsce, w tym w edukację równościową i herstoryczną. Sama ma doświadczenie wypalenia aktywistycznego i wypalenia w pracy edukatorki antydyskryminacyjnej (i koordynatorki projektów) w 2015. Obecnie prowadzi Fundację RegenerAkcja, która wspiera osoby zaangażowane społecznie w ich dobrostanie i regeneracji z przeciążeń w aktywizmie. Prowadzi autorskie grupy wsparcia (trwa nabór do 7. edycji grupy Wspólna dla zmęczonych osób aktywistycznych, wrzesień-listopad 2021) i konsultacje indywidualne, warsztaty i webinaria o przeciwdziałaniu wypaleniu aktywistycznemu, tzw. Post-Traumatic Stress Communities i zmęczeniu empatią w pracy zaangażowanej społecznie. Wcześniej współzałożycielka Fundacji Przestrzeń Kobiet (2007-2020), członkini-założycielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, działała m.in. w Krakowskim Komitecie Manifowym, Ulicy Siostrzanej i jako wolontariuszka Festiwalu Kultury Żydowskiej. Członkini Rady Funduszu Feministycznego. Wstępu do pracy z wypalonymi aktywist/kami i organizacjami m.in. w społeczności EcoDharma w katalońskich Pirenejach (w 2015) i jej projekcie Ulex (2017), a pracy trenerskiej m.in. w Szkole Trenerów STOP, Szkole Treningu Grupowego (2010-2011) i Kursie Psychologii Procesu (2019-2020). Organizowała wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i interwencję kryzysową dla aresztowanych i doświadczonych policyjną przemocą w czasie tzw. Tęczowej Nocy na Krakowskim Przedmieściu w sierpniu 2020. Prowadziła warsztaty m.in. dla Amnesty International Polska, Fundacji Feminoteka, Funduszu dla Odmiany, Kultury Równości, Grupy Stonewall, Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego / Krytyki Politycznej, współpracowała z Pełnoprawną, Greenpeace Polska, a także Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Wspomagania Wsi i Fundacją Czarna Owca Pana Kota. Autorka bloga regenerakcja.medium.com

REGULACJE EPIDEMICZNE
Warsztat jest z założenia stacjonarny, będą nas obowiązywały zasady sanitarne obniżające ryzyko epidemiczne. We własnym zakresie podejmij działania, które pomogą zadbać Ci o siebie na warsztacie, a także będą wyrażać troskę o pozostałe osoby biorące w nim udział, w nurcie wzajemnej troski.
W organizacji warsztatu zależymy od regulacji antyepidemicznych instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne. Jeśli zostaną wprowadzone ograniczenia dot. kolejnej fali COVID-19, uniemożliwiające przeprowadzenie warsztatu w jego planowanej formie, przeprowadzimy go stacjonarnie w innym terminie lub online. O wszelkich zmianach będziemy informować.

CO JESZCZE?
> To nie jest warsztat, podczas którego będziemy się uczyć, jak prowadzić tego rodzaju warsztaty dla innych osób. Jeśli szukasz tego typu kompetencji, w przyszłym roku zaproponujemy działania dla Ciebie.
> Więcej informacji o projekcie i Fundacji RegenerAkcja: oddychaj.regenerakcja.pl
> Zapis na newsletter dla równościowych, zmęczonych osób aktywistycznych: https://tinyurl.com/4s8f4jjw
> Informacja o 7. edycji grupy Wspólna: https://fb.me/e/1alJDgMFS
> Profil RegenerAkcji na FB: facebook.com/regenerakcja

PYTANIA?
Pisz: regenerakcja@gmail.com

KTO NAM TO UMOŻLIWIA?
Warsztat realizowany jest w ramach projektu „Oddychaj. Regeneracja aktywistek i aktywistów z mniejszości” fundacji RegenerAkcja z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.